5. Sınıf Matematik Olasılık Konu Anlatımı Videosu

Olasılık Nedir?

Olasılık bir olayın gerçekleşme oranıdır. Olayın ilgili olduğu bazda, uygun durumların sayısının mümkün durumların sayısına oranı olarak da ifade edebiliriz.

5. sınıf ders videoları matematik dersi olasılık konu anlatımı videosu izle.

5. Sınıf Matematik Ardışık Doğal Sayılarla Toplama Soru Çözümleri Videosu

Belirli bir kurala göre sıralanmış sayılara ardışık sdayılar denir. ardışık sayıları kısa yoldan toplamak için en sondaki sayının altına en baştaki sayı yazılıp toplanır.toplamda çıkan ile kaç rakam varda çarpılıp ikiye bölünür.

5. sınıf ders videoları ardışık sayılarla toplama videosu.

5. Sınıf Matematik Aritmetik Ortalama Konu Anlatımı Videosu

Aritmetik ortalama konuya ilişkin tüm değerlerin toplanıp değer sayısına bölünmesiyle hesaplanır.Not hesaplamak için aritmetik ortalamadan faydalanırız.

5. sınıf ders videoları matematik dersi aritmetik ortalama konu anlatımı videosu.

5. Sınıf Matematik Oran-Orantı Konu Anlatımı Videosu

Oran Orantı nedir?

Aynı cins ya da aynı birimle ölçülen iki çokluğun bölme yoluyla karşılaştırılmasına oran denir. İki veya daha fazla oranın eşitliğine orantı denir. Örneğin a/b ve c/d gibi iki oran eşit olduğunda a/b ve c/d'ye orantı denir. İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyor, biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu tür çokluklara doğru orantılı çokluklar denir. Doğru orantı kısaca, D.O. ile gösterilir. İki çokluktan biri artarken, diğeri aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa bu tür çokluklara ters orantılı çokluklar denir. Ters orantı kısaca, T.O. ile gösterilir. Üç veya daha fazla orantıdan meydana gelen orantıya bileşik orantı denir.

6. sınıf ders videoları matematik dersi oran oranto konu anlatımı videosu.