reklam

Açılar

Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çıkan iki yarım doğrunun oluşturduğu geometrik biçim, zaviye. Başlangıç noktaları ortak olan iki ışının ya da iki yarı doğrunun oluşturduğu geometrik şekil. Işınların ortak noktasına açının köşesi ve ışınlara da açının kenarları adı verilir. Açı ölçümünde, ölçü birimi olarak genellikle derece kullanılır. Ancak trigonometride Açı ölçüsü birimi radyandır. p radyan, 180ºye; 1 radyan 180º/p ya da 57,29578… º’ye ve 1º yaklaşık 0,011745 radyana eşittir. 360º’lik (2p radyan) açıya tam Açı, 180º’lik (p radyan) açıya doğru açı, 90º’lik (p/2 radyan) açıya dik açı denir. 90º’den küçük açılar dar, 90º’den büyük açılar da geniş açıdır. Tümler açı terimi, toplamları 90º olan açıları, bütünler açı terimiyse toplamları 180º olan açıları belirtir. Köşesi bir çemberin merkezinde yer alan açılara merkez açı, köşesi çember üzerinde bulunan ve kenarları da çemberin kirişlerinden oluşan açılara çevre ya da çember açı denir.

6. sınıf ders videoları matematik dersi açılar konu analtımı videosu.

Other articles in 6. Sınıf Matematik Dersi Videoları

6. Sınıf Matematik Tam Sayılar, Mutlak Değer Konu Anlatımı Videosu 18 Ara 2011

6. Sınıf Matematik Yüzdeler Konu Anlatımı Videosu 18 Ara 2011

6. Sınıf Matematik Üslü Sayılar Konu Anlatımı Videosu 18 Ara 2011

6. Sınıf Matematik Uzunlukları Ölçme Konu Anlatımı Videosu 18 Ara 2011

6. Sınıf Matematik Tümler,Bütünler,Ters Açılar Konu Anlatımı Videosu 18 Ara 2011

6. Sınıf Matematik Sıvı Ölçüleri Konu Anlatımı Videosu 18 Ara 2011

6. Sınıf Matematik Prizma ve Özellikleri Konu Anlatımı Videosu 18 Ara 2011

6. Sınıf Matematik Öteleme Konu Anlatımı Videosu 18 Ara 2011

6. Sınıf Matematik Örüntüler Konu Anlatımı Videosu 18 Ara 2011

6. Sınıf Matematik Oran-Orantı Konu Anlatımı Videosu 17 Ara 2011

6. Sınıf Matematik Ondalık Kesirler Konu Anlatımı Videosu 17 Ara 2011

6. Sınıf Matematik Olasılık Konu Anlatımı Videosu 17 Ara 2011

6. Sınıf Matematik Nokta ve Doğru Konu Anlatımı Videosu 17 Ara 2011

6. Sınıf Matematik Kümeler Konu Anlatımı Videosu 17 Ara 2011

6. Sınıf Matematik Kesirler(Rasyonel Sayılar) Konu Anlatımı Videosu 17 Ara 2011

6. Sınıf Matematik Kare ve Dikdörtgen Konu Anlatımı Videosu 17 Ara 2011

6. Sınıf Matematik Kalansız Bölünebilme Kuralları Konu Anlatımı Videosu 17 Ara 2011

6. Sınıf Matematik Hacim Ölçüleri Konu Anlatımı Videosu 17 Ara 2011

6. Sınıf Matematik Üçgende Eşlik Konu Anlatımı Videosu 17 Ara 2011

6. Sınıf Matematik EBOB EKOK Konu Anlatımı Videosu 17 Ara 2011

6. Sınıf Matematik Doğru Parçası ve Işın Konu Anlatımı Videosu 17 Ara 2011

6. Sınıf Matematik Doğal Sayılar Konu Anlatımı Videosu 17 Ara 2011

6. Sınıf Matematik Benzerlik Konu Anlatımı Videosu 17 Ara 2011

6. Sınıf Matematik Asal Sayılar ve Çarpanlar Konu Anlatımı Videosu 17 Ara 2011

6. Sınıf Matematik Alan Ölçme Birimleri Konu Anlatımı Videosu 17 Ara 2011

6. Sınıf Matematik Çokgenlerin Çevresi Konu Anlatımı Videosu 17 Ara 2011

6. Sınıf Matematik Çokgenler Konu Anlatımı Videosu 17 Ara 2011

6. Sınıf Matematik Cebirsel İfadeler Konu Anlatımı Videosu 17 Ara 2011

6. Sınıf Matematik Denklemler(Bilinmeyeni Bulma) Konu Anlatımı Videosu 17 Ara 2011

6. Sınıf Matematik Açıortay ve Komşu Açılar Konu Anlatımı Videosu 17 Ara 2011

- Entire Category -

TurkeyRank.Com - Pagerank Servisi