reklam
-ki aitlik eki ünlü uyumlarına uymaz: akşamki, yarınki, duvardaki, Turgut'unki, yoldaki, ondaki, yazıdaki, onunki. Yalnız birkaç örnekte bu ek, ünlü uyumlarına uyar: bugünkü, dünkü, öbürkü. mı, mi, mu, mü soru eki gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır; ancak, kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumlarına uyar ve mı, mi, mu, mü biçimlerini alır: Kaldı mı? Sen de mi Brutus? Olur mu? İnsanlık öldü mü? Soru ekine birtakım ekler de getirilebilir. Bu ekler soru ekiyle bitişik yazılır: Verecek misin? Okuyor muyuz? Çocuk muyum? Gelecek miydi? Ölür müsün, öldürür müsün? Bu ek sorudan başka görevlerde kullanıldığı zaman da ayrı yazılır: Güzel mi güzel! Yağmur yağdı mı dışarı çıkamayız. lg-lys hazırlık Türkçe dersi ki ve mi eklerini yazılışı konu nalatımı videos dersi izle.

Other articles in LGS-LYS Hazırlık Türkçe Dersi Videoları

Türkçe ,Anlatım Bozuklukları-Dolaylı Tümleç Eksikliği 08 Ara 2011

Türkçe Anlatım Bozuklukları-Özne Yüklem Uyuşmazlığı 08 Ara 2011

Türkçe Anlatım Bozuklukları-Özne Yanlışlığı 08 Ara 2011

Türkçe Anlatım Bozuklukları-Yüklem Yanlışlığı 08 Ara 2011

Türkçe Anlatım Bozuklukları-Anlam Belirsizliği 08 Ara 2011

Türkçe Anlatım Bozuklukları-Sözcükleri Yanlış Anlamda Kullanma 08 Ara 2011

Türkçe Anlatım Bozuklukları-Sözcükleri Birbiriyle Karıştırma 08 Ara 2011

Türkçe ,Anlatım Bozuklukları-Gereksiz Sözcük Kullanımı 08 Ara 2011

LGS-LYS Türkçe Dersi Noktalama İşaretleri Video Dersi 08 Ara 2011

Türkçe Yazım Kuralları 3(büyük harfler,tarihler,ikilemelerin yazılışı) 08 Ara 2011

Türkçe Yazım Kuralları 1(ses kuralları ve de bağlacı) 08 Ara 2011

Türkçe Ünsüz Türemesi Ve Kaynaştırma Ünsüzleri 07 Ara 2011

Türkçe Ünzüz Benzeşmesi ve Değişmesi 07 Ara 2011

Ses Olayları(Küçük Ünlü Uyumu) 06 Ara 2011

Ses Olayları(Ünlüler ve Büyük Ünlü Uyumu) 06 Ara 2011

Cümle Türleri(sıralı,basit,birleşik cümle) 06 Ara 2011

Cümle Türleri(Yüklemine Göre Cümleler) 06 Ara 2011

Türkçe Cümlenin Öğeleri(önemli noktalar,uyarılar) 06 Ara 2011

Cümlenin Öğeleri(dolaylı tümleç,zarf tümleci,edat tümleci) 05 Ara 2011

Türkçe Cümlenin Öğeleri(yüklem,özne,nesne) 05 Ara 2011

Türkçe Fiilde Çatı Videosu 05 Ara 2011

LGS-LYS Türkçe Sözcük Türleri Videosu 6(zamirler) 05 Ara 2011

LGS-LYS Türkçe Sözcük Türleri Videosu 5 (zarflar) 04 Ara 2011

LGS-LYS Türkçe Sözcük Türleri Videosu 4 (sıfatlar) 04 Ara 2011

Türkçe Sözcük Türleri Videosu 3(Adlar) 04 Ara 2011

LGS-LYS Türkçe Sözcük Türleri 2(Fiiler) 04 Ara 2011

LGS-LYS Türkçe Sözcük Türleri Videosu 1 03 Ara 2011

Türkçe Sözcükte Yapı Videosu 03 Ara 2011

Türkçe Düşünceyi Geliştirme Yolları 03 Ara 2011

LGS-LYS Türkçe Anlatım Biçimleri 03 Ara 2011

LGS-LYS Türkçe Sözcük Türleri Videosu 8(ekfiil,fiilimsi) 03 Ara 2011

LGS-LYS Türkçe Cümle Türleri Videosu 3 03 Ara 2011

LGS-LYS Türkçe Cümle Türleri Videosu 2 03 Ara 2011

LGS-LYS Türkçe Cümle Türleri Videosu 1 03 Ara 2011

Cümlede Anlam Ders Videosu 03 Ara 2011

Sözcükte Anlam 03 Ara 2011

- Entire Category -

TurkeyRank.Com - Pagerank Servisi