Snellen(Sinellen)Göz Tarama Testi Nasıl Yapılır

SNELLEN (SİNELLEN) TESTİ

 


SNELLEN TESTİNİN UYGULAMAYA HAZIRLANIŞI :


1- Snellen Testinin uygulanması için testin asıldığı yer (duvar, yazı tahtası, vb.)
ile teste alınan öğrenci arasında 6 metre uzaklık olması gerekir.
2- Test alanı olacak yerin yeteri kadar ışık alması gerekir.
3- Snellen kartı çocuklar ayakta durduklarında göz hizasında olacak şekilde
duvara altından ve üstünden bant ile yapıştırılır veya asılır.
4- Snellen kartı yakınında dikkati çekecek başka eşyalar bulunmamasına,
parlayacak şekilde ışığın doğrudan kart üzerine düşmemesine, kartın
karanlıkta kalmamasına dikkat edilir. Özellikle testi uygulayacak kişi kendi
gölgesini test üzerine düşürmemelidir. Sabah ve öğleden sonra pencerelerden
gelen ışık değişimleri kontrol edilmelidir. Bu işlemler yapılarak testin en iyi
şekilde görülmesi sağlanmalıdır.


SNELLEN TESTİNİN UYGULANIŞI :


Önce amaç belirtilir, yardımcı bir “E” şeklinden yararlanılarak öğrencilere
açıklama yapılır.
AÇIKLAMA:

“E” şekli öğrencilere gösterilir. Şeklin ağzını yukarıya
doğru tutar ve şeklin ağzının tavana baktığını, pencereye tutarak pencereye
baktığını, kapıya tutarak kapıya baktığını, aşağıya tutarak aşağıya baktığını
belirtir. Böylece yönleri kavratılır. Daha sonra Snellen kartı gösterilerek
“Burada “E”ye benzeyen büyüklü küçüklü ve değişik yönlere bakan birçok
şekil var” denilir. “Ben size hangisini gösterirsem o şeklin ağzının veya
dişlerinin hangi yöne baktığını (yukarı, aşağı, kapıya, pencereye) kimin gözü
kapalı ise o arkadaşınız cevap verecektir.” şeklinde açıklaması yapılır. Öğrenci
şeklin yönünü işaretle de belirtebilir.
Kart daha önce açıklanan kurallara uyularak sınıfta uygun olan yere asılır.
Karttan itibaren 6 metre uzaklık ölçülür ve tebeşirle öğrencilerin ayakları sığacak
büyüklükte dikdörtgen veya kare şeklinde bir çerçeve çizilir. Bu yerin tam 90
derece kartın karşısında olması gerekir. Öğrenciler uygun bir şekilde sıraya
dizilir. Öğrenciler teker teker bu kareye gelerek Snellen kartına bakacaklardır.
Bu arada kare içine gelen arkadaşlarının gözlerini kapamak üzere bir öğrenci
görevlendirilir. Teste önce sağ gözden başlanır. Bunun için önce sol göz tutulur.
Öğretmen kart üzerinde bir çubuktan yararlanılarak değişik istikamette olan
“E” ye benzeyen şekillerin ağzının veya dişlerinin hangi yöne baktığını sorar.
İlk önce kartın en üstündeki “E” harfi nin yönü sorularak başlanır. Bu
sıralardan iki veya üç şekil sorulur. Bir şekil sorulunca tesadüfî tutturulabilir.
Öğrenci şeklin yönlerini bilemez ise yukarıya çıkılır. Bilirse bir aşağıya inilir.
En son görme yeri bulunur ve bu sıradaki şekillerin sağında da kaç fi t yazıyorsa
öğrencinin göz tarama fi şinden adı bulunarak sağ göz sütununa o gözün görme
fi ti yazılır. (Örneğin 20 fi t ise 20 fi t yazılır.)
Sağ gözünün görme durumu ölçülen öğrenci sıranın sonuna geçer, yerine
oturmaz. Çünkü grubun teker teker sol gözleri tutularak sağ gözün görme
durumu belirlenecektir. Aynı anda öğrencinin iki gözüne bakılmamasının amacı
bir gözü tutulurken göz aniden açılırsa gözde kararma olabileceğinden ölçümü
olumsuz yönde etkileyebilir. Sağ göz görme ölçümü belirlenen öğrenciler
hemen grubun sonuna geçer ve tekrar sırasının gelmesini bekler. Grubun
tamamı için aynı işlem yapılır. 30 fi t ve yukarısını seçemeyen öğrencinin sağ
veya sol gözünde görme kusurundan söz edilir.


GÖZ TARAMA FİŞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAPILACAK
İŞLER :


Tarama fi şine bakılarak 30 fi tlik ve yukarı mesafeleri göremeyen
öğrenciler doktora sevk edilir. Sınıfl arda da bu öğrencilerin ön sıralara
oturtulmaları gerekir. Doktora gitmesi gereken öğrencilerin velilerine bilgi
verilir.
20 fi ti göremeyen öğrenciler ön sıralarda oturtulur. Ayrıca 15 fi tlik şekilleri
bazı öğrencilerin görememeleri normaldir. Bunlara işlem yapılmaz.

 

ÜCRETSİZ UYGULAMAMIZI İNDİRİN

En Güzel Çizgi Filmler ve Çocuk Şarkıları