Tarih-Osmanlıda Toplum Yapısı Soru Çözümleri

TOPLUM YAPISI Toplum, insanların birbirleriyle yardımlaşma ve ilişkide bulunma mecburiyetinden ortaya çıkmıştır. Osmanlı Toplumu denildiğinde, Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan sosyal gruplar bütünlüğünü anlıyoruz. Toplum yapısı kavramı ise, toplumu oluşturan sınıf veya tabakaların teşkilâtlanmasını ve birbirlerine göre konumlarını ifade eder. XIV. yüzyılın başlarında küçük bir Türkmen beyliği olarak Selçuklu Türkiyesi’nin uc bölgesinde görülen Osmanlılar, XVI. yüzyılda bir cihan devleti kurdular. Bu devlet, çok milletli ve çok dinli bir yapıya sahipti.

Tarih dersi Osmanlı tarihi osmanlıda toplum yapısı soru çözümleri videosu.

 

ÜCRETSİZ UYGULAMAMIZI İNDİRİN

En Güzel Çizgi Filmler ve Çocuk Şarkıları