reklam

TOPLUM YAPISI Toplum, insanların birbirleriyle yardımlaşma ve ilişkide bulunma mecburiyetinden ortaya çıkmıştır. Osmanlı Toplumu denildiğinde, Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan sosyal gruplar bütünlüğünü anlıyoruz. Toplum yapısı kavramı ise, toplumu oluşturan sınıf veya tabakaların teşkilâtlanmasını ve birbirlerine göre konumlarını ifade eder. XIV. yüzyılın başlarında küçük bir Türkmen beyliği olarak Selçuklu Türkiyesi’nin uc bölgesinde görülen Osmanlılar, XVI. yüzyılda bir cihan devleti kurdular. Bu devlet, çok milletli ve çok dinli bir yapıya sahipti.

Tarih dersi Osmanlı tarihi osmanlıda toplum yapısı soru çözümleri videosu.

Other articles in Tarih Dersi Videoları

Genel Tarih Bilgisi, İlkçağ Uygarlıkları 08 Eki 2014

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 08 Eki 2014

İslam Tarihi 08 Eki 2014

Türk İslam Tarihi 08 Eki 2014

Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ Tarihi 08 Eki 2014

Osmanlı Kuruluş Dönemi 08 Eki 2014

Osmanlı Yükselme Dönemi 08 Eki 2014

Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 08 Eki 2014

Osmanlı Duraklama Dönemi 08 Eki 2014

Osmanlı Gerileme Dönemi 08 Eki 2014

Osmanlı Dağılma Dönemi 08 Eki 2014

19. Yüzyıl Islahatları 08 Eki 2014

20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 08 Eki 2014

Birinci Dünya Savaşı 08 Eki 2014

Kurtuluş Savaşı Siyasi Görüşmeler 08 Eki 2014

Kurtuluş Savaşında Cepheler 08 Eki 2014

Cumhuriyetin İlanı 08 Eki 2014

Atatürk Devrimleri (Atatürk İnkılapları) 08 Eki 2014

20. Yüzyıldan 21. Yüzyıla 08 Eki 2014

Lise 1 - Eski Çağlarda Türkiye ve Çevresi 08 Eki 2014

Göktürk Yazıtları 08 Eki 2014

Abbasiler Devleti Ders Anlatım Videosu 08 Eki 2014

Emeviler Devleti Ders Anlatım Videosu 08 Eki 2014

Dört Halife Dönemi - Hz Osman ve Hz Ali Devri 08 Eki 2014

2. Göktürk Devleti Video Konu Anlatım 08 Eki 2014

Göktürk Devleti Videolu Ders Anlatım 08 Eki 2014

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları Video 08 Eki 2014

Asya ve Avrupa Hun Devleti Video Ders Anlatımı 08 Eki 2014

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı 08 Eki 2014

Fenikeliler ve İbrani Medeniyeti Video Ders Anlatımı 08 Eki 2014

Tarih Bilimi ve Tarihe Yardımcı Bilim Dalları 08 Eki 2014

Türk-İslam Devletleri Video 08 Eki 2014

İlk Türk Devletleri Konu Anlatımı 08 Eki 2014

Tarih Bilimine Giriş Çözümlü Testler 08 Eki 2014

Osmanlı Devleti Padişahları ve Yaşamları 08 Eki 2014

Soğuk Savaş Dönemi 08 Eki 2014

İkinci Dünya Savaşı Konu Anlatımı 08 Eki 2014

Tarih-1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti 10 Ara 2011

Tarih-Osmanlı Devletinde Kültür ve Sanat Soru Çözümleri 10 Ara 2011

Tarih-Osmanlıda Ekonomik Yapı Soru Çözümleri 10 Ara 2011

Tarih-Osmanlıda Devlet Yönetimi Soru Çözümleri 09 Ara 2011

Tarih-Osmanlıda Eğitim Soru Çözümleri 09 Ara 2011

Avrupa Tarihi Soru Çözümleri 09 Ara 2011

Osmanlı Tarihi Soru Çözümleri 09 Ara 2011

Tarih-Türk Dünyası Tarihi 09 Ara 2011

Türkiye Tarihi ve Türk Medeniyeti Konu Anlatımı 09 Ara 2011

İslam Tarihi Türk İslam Devletleri 09 Ara 2011

Tarih-Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı ve İlk Türk Devletleri 09 Ara 2011

Tarih-Eski Çağlarda Türkiye ve Çevresi Konu Anlatımı Videosu 09 Ara 2011

Tarih Bilimine Giriş Konu Anlatımı Videosu 09 Ara 2011

- Entire Category -

TurkeyRank.Com - Pagerank Servisi